CA041

Kreacionista érvek
<- CA040 Filozófia és teológia CA041.1 ->


Állítás

Egy vitatott témakör minden oldalát meg kell tanítani. Az evolúciót se lehessen úgy tanítani, hogy a körülötte folyó vitát elhallgatják.

Cáfolat

Az evolúcióelmélet alapvető feltevéseiről, mint például a közös ősről vagy a természetes kiválasztásról, nincs tudományos vita. A "tanítsák a vitát"-kampány csak azt próbálja elérni, hogy áltudományt tanítsanak az osztálytermekben. Az elfogadható lenne, ha az evolúció és a kreacionizmus körüli társadalmi vitát történelemórán vagy más nem-természettudományos órákon tanítanák.

  1. Ha az a cél, hogy a rossz tudományt távoltartsuk az osztálytermektől, akkor a kreacionizmus alátámasztására megfogalmazott érvekkel szembe is ugyanazokat a sztenderdeket kell támasztani. Az érvek pedig mind rosszak.
  2. Az evolúció részletei vitathatóak, mint például a szimpatrikus és az allopatrikus fajképződéssel kapcsolatban. Ezeknek a vitáknak csupán a megértéséhez is terjedelmes alapismeretekkel kell rendelkezni. Ez a vita nem tanítható kezdőknek. Mesterképzésen kell őket tanitani, és ez így is van.
  3. Szinte biztos, hogy az evolúcióelmélet minden idők leggyűlöltebb tudományos elmélete. Sokan hiszik, hogy a civilizációt vagy a saját lelküket fenyegeti, és szinte senki nem akarja, hogy igaz legyen. Az "A fajok eredetéről" publikációjának napjától a legbefolyásosabb politikai és vallási vezetők folyton megkérdőjelezik igazságát, a közvéleményről meg ne is beszéljük. Csak a tények állnak az evolúció mellett. Ha a bizonyítékok nem lennének szinte megkérdőjelezhetetlenek, az elméletet apró cafatokra szabdalták volna évtizedekkel ezelőtt.
  4. Mint minden elmélet, az evolúció is megtámadható tudományos módszerekkel. Minden tudós álma, hogy egy meglévő, jól alátámasztott elméletet alapjaiban rendítse meg. Sok tudós ugyanazzal az érzelmi ellenszenvvel bírkózik, mint a laikus. Ha egy hihető alternatíva jelenne meg a láthatáron, a biológusok egymást taposnák agyon, hogy publikálni tudják. A tudósok jelentős korrekciókat fűztek hozzá az evolúció részleteihez, de ilyen fejvesztett tülekedésre még nem volt példa, hogy felülírják az alapelgondolást.
  5. Az evolúcióelmélet erősebb, mint valaha. A világ egészén elfogadják, és még láthatáron sincs semmi olyasmi, ami megrengetné azt. Az evolúció körüli társadalmi vita a világtörténelem legvizsgáltabb elméletévé emelte azt. A vizsgálódásokat hősiesen, sértetlenül kiállta.
  6. A "vita" tanításába beleértjük a többi alternatíva tanítását is? Elég sok egymást kölcsönösen kizáró elképzelés létezik, amelyek olyan alapkérdésekben is eltérnek egymástól, mit hogy hány éves az univerzum, melyik vallás szentírásának istenképe a legpontosabb stb. Mivel a kreacionizmust a vallási érzelmek fűtik, és mivel a többi kultúra és vallás is így viszonyul a saját nézetéhez, a kreacionizmus körüli vita mindig is reménytelen lesz. Ha akarjuk, hogy tanítsák a vitát, annak a vita egészére ki kéne terjednie, nem?

Lásd még