CA041.1

Kreacionista érvek
<- CA041 Filozófia és teológia CA042 ->


Állítás

A Rick Santorum szenátor által eszközölt törvénymódosítások, amelyeket az Egy Gyereket Sem Hagyunk Hátra (No Child Left Behind) törvényhez csatolt hozzá, törvényileg kötelezővé teszik az evolúcióval szembeni alternatívák tanítását.

Cáfolat

A Santorum-féle módosítások nem jogerősek, mert a törvényjavaslatból végül kitörölték.

Az Egyesült Államokban a szövetségi szintű törvényeket a Képviselőháznak és a Szenátusnak is el kell foganiuk. Gyakran előfordul, hogy egy törvényjavaslatot mindkét ház egyszerre kap meg, akik külön tárgyalják meg azt. De mielőtt az elnökhöz felterjesztenék, a törvényjavaslatnak csak egy változata lehet – amelyet a törvényhozásnak kell megfogalmaznia egy közös bizottsági űlés keretein belül (conference committee). A gyűlés kiad egy magyarázó jelentést, amelyben leírják a törvényjavaslat előéletét és a gyűlés tagjainak hozzáfűzéseit. Ezt a jelentést csak akkor veszik elő, amikor a bíróságnak meg kell ismernie a törvényjavaslat célját, de önmagában ez az irat senkit nem kötelez semmire.

A Santorum-féle módosítások egy korai piszkozatba kerültek be, javaslatként, amelyeknek amúgy sincs semmi törvényes ereje. A Képviselőház elé került változatban nem volt benne. A közös ülés megtárgyalta Santorum szenátor javaslatait, majd elvetették őket, így az elnök által aláírt törvényben azok már nincsenek benne. Mivel egyes gyűléstagoknak rendkívüli érdeke fűződik a törvényjavaslathoz, a javaslat leegyszerűsített szövege még olvasható a magyarázó jelentésben.

Ahogy az fentebb olvasható, a magyarázó jelentést fel lehet használni a törvény értelmezésekor, de miért is lenne egy törvényből kimaradt, jogilag semmis javaslatnak bármi jelentősége?

A Santorum-féle javaslat amúgy sem szólalt fel az evolúció ellen vagy karolta volna fel az intelligens tervezést. A pontos szöveg így hangzik: "ahol olyan témaköröket tanítanak, amelyek körül vita bontakozott ki (pl. az evolúció), a tantervnek a tudományos nézetek összesét biztosítania kell." Az evolúció csak egy példaként használta. A példa rossz, mert nincs rá más tudományos elképzelés. Azért, mert az intelligens tervezés nem egy tudományos elképzelés.

Az Egy Gyereket Sem Hagyunk Hátra törvény tiltja, hogy a szövetségi kormány kötelező tegye bárminek is a tanítását.

Még ha a kormány el is fogadna ilyen törvényeket, mint például azt, hogy az intelligens tervezést tanítani kell, azt a Legfelsőbb Bíróság valószínűleg alkotmányellenesnek minősítené, mert jogi precedens van rá, pl: Edwards v. Aguillard.

A Kongresszus tagjai nem elég jártasak oktatási kérdésekben. Főleg Rick Santorum, aki vallási és nem pedagógiai okok miatt írta a törvényjavaslatot.

Lásd még