Teotihuacan

A 70-es években Hugh Harleston Jr. kutatásokat végzett a letűnt Teotihuacan városában, és érdekfeszítő állítást fogalmazott meg a romokkal kapcsolatban. Miután hét, kiválasztott rom között megmérte a távolságokat, arra a következtetésre jutott, hogy a romok közti távolságok és a Naprendszer bolygói közt ismert távolságok arányosan megegyeznek. A bolygók közt volt a teotihuacaniak által aligha ismert Uránusz, Neptunusz de még a Plútó is. A piramisok és a Naprendszer bolygóinak együttállása illusztrálva:

Teotihuacan-solar.jpg

A paleoasztronautika képviselői szerint ez az ábra bizonyíték arra, hogy az aztékok olyan tudás birtokába jutottak, amelyre nem lett volna lehetőségük megszerezni az akkori tudásukkal és eszközeikkel (az Uránusz észleléséhez már teleszkóp szükséges). Észrevehető, hogy a bal-alsó piramis magába foglalja a Naprendszer belső bolygóit, két másik kisebb piramis pedig az Uránusz körpályája mentén helyezkedik el, a két másik nagy piramis pedig a Neptunusz és a Plútó keringési útját követi.

Az elmélet első ránézésre stimmel, bár vannak hiányosságok, amelyek miatt a tudomány képviselői elutasítják ezt az elképzelést. Ezek olyan hiányosságok, amelyeket egy Földön kívülről érkező modern civilizáció ki tudott volna küszöbölni. Például:

  • A bal-alsó sarki templom, aminek középpontjában a Nap áll, nem a Nappiramis, hanem Quetzalcoatl temploma. Amennyiben tényleg égi tudást kaptak az aztékok, és a piramisokat sikerült úgy felépíteni, hogy a térkép pontos legyen, miért nem a Napot magába foglaló piramist nevezték el Nappiramisnak? Az igazi Nappiramis a középső, ami a Neptunusz keringési pályáján helyezkedik el.
  • A legnagyobb bolygót (Jupiter) csak három kis piramis szimbolizálja, míg a Szaturnuszt és a Neptunuszt nála sokkalta nagyobb épületek ábrázolják. Ennek semmi értelme, ha abból indulunk ki, hogy a várost a kezdetektől fogva úgy tervezték meg, hogy a Naprendszer térképéül szolgáljon.
  • A térképen rajta van a Plútó is, amelyet 2006-ban minősítettek törpebolygónak, mert több a közös vonás a Plútó és számos egyéb égitest között, mint a Naprendszer többi bolygójával. Egy csillagközi civilizáció észlelte volna, hogy a Plútó nagyban eltér a többi törpebolygótól, így vagy kihagyták volna a térképből, vagy a többi hasonló égitestnek is hagytak volna helyet.
  • A térképet felnagyítva látható, hogy a keringési pályák nem is annyira pontosak.

Továbbá nagy hiba, hogy a területen sok egyéb piramis is található, ezen az ábrán pirossal jelölve:

Teotihuacan-temples.png

Ez az alternatív elmélet legnagyobb gyengesége, ugyanis csak azokat a piramisokat veszi figyelembe, amelyekkel bizonyítani lehet a végkövetkeztetést. Arra nem adnak magyarázatot, hogy a többi piramis miért nem vehető számításba, és a fent felsorolt egyéb hiányosságokhoz sem fűznek kommentárt. Ezeknek a kérdéseknek a maradéktalan és önellentmondást nem tartalmazó megválaszolása komolyabb súlyt adna egy ilyen horderejű, földönkívüli befolyást bizonyítani kívánó elképzelésnek. Ezek hiányában a paleoasztronautika elmélete inkább a vágyvezérelt gondolkodásra ékes példa, mint egy áttörő, tudományosan helytálló felfedezésre.

Forrás