Publikálási elfogultság

SDCarroll.png Szabadgondolkodo.png

Publikálási elfogultság alatt azt a jelenséget értjük, hogy pozitív kimenetelű kutatások sokkal gyakrabban kerülnek publikálásra, mint negatív kimenetelű társaik. Itt negatív kimenetel alatt azt kell érteni, hogy a kutatás nem tár fel összefüggést ott, ahol keresték, illetve hogy nem sikerül kimutatni egy jelenség negatív hatásait. Ezt az elnevezést használják a médiának arra a szokására is, hogy előszeretettel közöl le pozitív eredménnyel záródó orvosi kutatásokat, miközben elsiklik a negatív kimenetelűek fölött. A média elfogultsága talán a tudományos folyóiratok elfogultságával magyarázható, ez utóbbi viszont inkább a kizárólag pozitív eredményeket pubblikálni szándékozó kutatókra vezethető vissza, mintsem valamiféle részrehajlásra a szerkesztőség részéről.

Lásd még

Eredeti szócikk: positive-outcome bias