Hipotézis

A tudományos nyelvezetben a hipotézis egy ideiglenes magyarázat egy olyan jelenségre, amelyet a jelenlegi ismereteink szerint nem lehet kielégítően megmagyarázni. A hipotézis felállítása a tudományos módszer egyik megalapozó lépése, melyet az adatok, tények begyűjtése követ. Ha a begyűjtött adatok nem cáfolják a hipotézist, és a megismételt tesztek során nyert adatok alapján levont következtetések beleillenek a tudomány eddigi ismereteibe, a hipotézis tudományos elméletté válik. Amennyiben olyan tények kerülnek napvilágra, amelyek ellentmondanak a hipotézissel, a hipotézist vagy újra kell gondolni, vagy el kell vetni.

Az áltudományok egyik ismertetőjele, hogy a hipotézisen csak nagyon ritkán – ha egyáltalán – változtat.

Lásd még