CA100

Érv:

Fölfoghatatlan, hogy (akármi, tetszés szerint ideérthető dolog) természetesen ki tudott volna fejlődni! Ezért tehát teremtve kell legyen!

Ez az érv, amely úgy is ismert, mint "a nemtudás, mint érv" vagy "a fehér foltok istene", tetten érhető nagyon sok kreacionista érvben. Különösen ott van minden abiogenezis elleni érvben és az intelligens tervezés bármelyik, mindegyik kijelentése mögött.

Cáfolat:

Valóban, a kijelentés az, hogy "nem tudom fölfogni, hogy (bármi, hiányzó rész kitöltendő)". Mások viszont képesek lehetnek találni természetes magyarázatot; sok esetben ilyen már van is. Senki sem tud mindent, ezért értelmetlen arra következtetni, hogy valami azért lehetetlen, mert te nem tudod. Még egy elismert antievolucionista is elismerte ezt: "A negatív érvek veszélye az, hogy azok az ismereteink hiányos voltán nyugszanak inkább, mint pozitív eredményeken" (Behe, 2003).

A nemtudás érve teremti meg a fehér foltok istenét. Az istenek voltak felelősek a villámlásért, ameddig meg nem határoztuk annak természetes okait, a fertőző betegségekért, ameddig nem azonosítottuk a baktériumokat és a vírusokat, az elmebetegségekért, ameddig meg nem találtuk azok biokémiai okait. Isten az univerzum azon pontjaira korlátozódik, amelyről nem tudunk, és amely egyre szűkül.

Lásd még: [1] [2]