Anunnaki

Anunnaki.jpg

Az Anunnaki az ősi mezopotámiai mondavilág főistenének leszármazottjai.

Etimológia

A szó jelentése: "Királyi vér(ből)"[1]. Az Anu- előtag a főistent jelöli, az Anunnaki az ő leszármazottjai. A -ki utótag pedig An(u) jegyesére utal (Ki), ők ketten alkották a mennyek és a föld istenpárját.

A mezopotámiai mitológiában

Az Anunnaki a megtermékenyítés istenei és bírái a sumer alvilágban. Az Igigi istenekkel való viszonyuk tisztázatlan: a legtöbb helyen az Anunnaki szinonimájaként használják, de az [Atrahaszísz-eposz Atrahaszisz] özönvíz-történetben az Igigik az istenek hatodik generációja. Jeremy Black és Anthony Green olvasatában az Igigi az óbabiloni mitológiában a tíz nagyistent összessége. Bár ezt az értelmezést a későbbi asszírok és a babiloniaiak is megtartották, helyenként az Igigi gyűjtőnév lett, ami mind a 300 istenséget magába foglalja.

A bíbiloniai teremtéstörténetben (Enúma elis) is olvashatunk az Anunnakikról. A két ősistent Lahmunak és Lahamunak hívták, az ő leszármazottjaik pedig Ansar és Kisar. Ansar és Kisar fia pedig Anu. Az Anunnaki felépítik Észagílát, amelyet a hatalmassága miatt Marduknak ajánlanak fel. Marduk cserébe 300-300 földi és mennybéli személykörzettel jutalmazza meg az építők Anunnakikat.

A Gilgames-eposz eredeti akkád változatának hatodik táblájában Istár istennő megfenyegeti Anut, hogy ha nem küldi le az égi bikát Uruk városában, akkor ő az összes halottat feltámasztja, akik felfalják az élőket. Anu ekkor megijed, és teret ad Istár követelésének. A pusztítás során a folyók kiapadnak, és hatalmas kráterek jönnek létre. Ez a beavatkozás lelassítja Enkidut és Gilgamest, és a bikával is szembe kerülnek, akit megölnek.

Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin azerbajdzsáni születésű amerikai író, a paleoasztronautika egyik híres és népszerű képviselője. Első könyvében, az A 12. bolygó-ban (első kiadás: 1976) fejti ki először saját, alternatív elméletét azzal kapcsolatban, hogy az Anunnaki milyen szerepet töltött be a mezopotámiai mitológiában, és általában az emberiség történetében.

Olvasatában az Anunnakik földönkívüli idegen lények, akik a pusztulásra ítélt bolygójuk, Nibiru (ami a Naprendszer 12. bolygója, a Jupiteren túl) megmentése érdekében utaztak a Földre, hogy az itt élő lakosokkal (őseink) aranyat bányászassanak. Sitchin úgy véli, az Anunnakik anyabolygójának atmoszféráját csak az itt bányászott arany mentheti meg. Az Anunnakik beleavatkoztak az emberi génállományba, hogy intelligensebb, engedelmesebb és hűségesebb egyedeket hozzanak létre, mint azok az elődeink voltak, akik akkor éltek a Földön, mielőtt az Anunnakik megérkeztek volna. Ezek az emberek a Homo erectus és idegen gének hibridizációjából jöttek létre, őket ismerjük ma Homo sapiensként. Az azeri szerző ezzel magyarázza az evolúciós folyamatban fellelhető "hirtelen fejlődést", a "hiányzó láncszemet"[2], és azt is állítja, hogy a sumer civilizáció hirtelen felemelkedése is az Anunnakiknak köszönhető.

Arról Sitchin nem ír, hogy pontosan melyik fejezet melyik részéből szedi az információit, hivatkozásokat soha nem ad meg. Az interneten (angol és eredeti sumer nyelven) elérhetőek a sumer mitológia legjelentősebb művei, itt magunk rákereshetünk az "Anunnaki" és a "gold" (arany) szavakra (angol nyelvű útmutató, videó). Mike Heiser arra buzdítja a paleoasztronautika híveit, hogy használják az adatbázist és keressék meg a Sitchin állításait alátámasztó szövegrészeket. Az "Anunnaki" szóra 182 találatot ad ki a kereső (ami talán nem is olyan sok, figyelembe véve, hogy milyen mértékű állításoknak kell utánanéznie annak, aki meg akarja dönteni a történelem-szemléletünk alapjait).

Sitchin szerint az Anunnaki szó jelentése kb. "fentről a mennyből", amit a sumer eredetmitológiák 30 évnyi tanulmányozása után fogalmazott meg. Ők a főistenek, akik repülőgépekkel ereszkedtek le a Földre. Mint az előbb, Sitchin itt sem ad meg hivatkozást, és ha magunktól ellenőrizzük az eredetmondákat, láthatjuk, azért mert semmi ilyen nincs benne. A legközelebb talán ez a két sor áll Sitchin értelmezéséhez:

  • The Anunna, the (gods), whom An conceived in the sky.
  • The Anunna, whom An in the sky conceived.

Azaz: itt csak annyit ír, hogy az Anunnák az égen fogantak apjuk, An által. Leereszkedésről, leszállásról nincs szó.

Az Ősi idegenek sorozat 6. évadjának 4. részében számos olyan falfestményt mutatnak be, ahol az Anunnakikat szárnyas lényekként ábrázolják. Például:

Nemanunnaki.jpg

Aminek semmi köze nincs az Anunnakikhoz, a naphoz vagy a Napistenhez sokkal inkább. Az alábbi reliefeken pedig láthatjuk, hogy a fenti szimbólum tényleg csak a napot ábrázolhatja, mivel együtt jelenik meg a holddal minden esetben:

Anunnaki-moons.jpg

További szobrok, faragványokat mutatnak be, amelyek szerintük szárnyas Anunnakikat ábrázolnak:

Nemanunnaki2.jpg
Nemanunnaki3.jpg

Giorgio Tsoukalos azt is megjegyzi, hogy az Anunnakiknak nemcsak szárnyaik vannak, hanem úgy tűnik, védelmi felszerelésük és karóráik is:

Anunnaki-wristwatch.jpg

A sorozat készítői itt nagyot tévednek, ugyanis a fenti reliefek nem Anunnakik, nem is a sumerektől származnak, hanem akkád leletek. A karórának hitt tárgy valójában Istárt, a termékenység istennőjét szimbolizálja (a két kezen, és a fejen is viselték, ami karóráknál elég felesleges), a képeken látható a szárnyas lények pedig a termőföld megtermékenyítésének megbízottjai. Gyakran ábrázolják őket miközben megtermékenyítenek egy datolyapálmát, kezükben egy vödör vetőmaggal vagy vízzel. A szárnyas ábrázolást a termékenységért felelős méhekkel és madarakkal lehet magyarázni. Logikus, hogy a szárnyas élőlények feladatát egy szárnyas spirituális lény ábrázolja.

Sitchin párhuzamot von az Anunnakik és a bibliai nefilimek között. Szerinte az Anunnakik voltak a főistenek, a nefilimek meg az ő leszármazottjaik, akiknek az volt a feladata, hogy emberi-idegen hibrideket nemzzenek.

Az Enúma elis hatodik táblájában nem az Anunnakik, hanem Ea teremti az embereket, agyagból. A későbbi változatban pedig Marduk rendelkezik ilyen erővel, az Anunnakik nem. Sőt, a szöveg szerint Marduk teremtette az Anunnakikat, pont úgy, mint az embereket, tehát ezért sem ereszkedhettek le az égből, mint ahogy Sitchin olvasatában teszik.

Az Anunnaki-nefilim egyeztetés alapja nagyon egyszerű. Sitchin nemes egyszerűséggel párhuzamot vont az Önönvizet előidéző bibliai nefilimek (isten fiai) és a sumer Anunnakik között (királyi (vér)ből). "És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak."[3] Komoly ellentmondások is vannak az Anunnakik és a nefilimek között, ezért sem lehet egymáshoz közük. Az Anunnakik például soha nem tanították az embereket, mondtak ellent az istenüknek, akiknek cserébe nem kellett őket megbüntetniük. És ami fontos: halhatatlanok. A nefilimek viszont a bibliai árvíz okai, akik szembeszálltak istenük akaratával.

Egyéb állítások az Anunnakikról

  • William Henry az Ősi idegenek c. sorozatban[4] azt állítja, hogy az Anunnakik dimenziók közt utazó humanoidok voltak. A Bibliában szereplő hihetetlen életkorokat megélt személyek (Noé, Matuzsálem stb.) pedig az istenektől kapott "csillagmagok"-nak köszönhetően éltek addig, amíg. Henry nem mutat fel semmilyen hivatkozást az állításai alátámasztására.
  • Erik Poltorak (aki posztumusz jelenik meg[5]) pedig a meghosszabbított sumer koponyák bizonyítják, hogy az Anunnakik beavatkoztak az emberi génállományba. Igaz, az ilyesmikre hétköznapibb magyarázatok is adhatóak.

Külső hivatkozások

Források, megjegyzések

<references>

  1. A magyar Wikipédia fordítása, az angol fordítás: "princely offspring" - kb. hercegi leszármazottak, a király leszármazottjai
  2. Egy fogalom, ami a biológusok szerint pongyola, mivel minden két, egymástól kicsit eltérő lehet közt van "hiányzó láncszem"; egyetlenegy leletre sem lehet rámondani, hogy az a hiányzó láncszem, mert mindig lesznek olyan leletpárok, melyek között fellelhető némi "evolúciós ugrás".
  3. Mózes I 6:2-4 - biblia.hu
  4. Ősi idegenek: 6. évad 4. rész: Az Anunnaki-kapcsolat
  5. Erik Poltorak meggyilkolását tárgyaló cikk