Angyal

SDCarroll.pngSzabadgondolkodo.png

Az angyal egy testetlen, halhatatlan szellemi lény, akinek tudása és hatalma korlátozott. Az angyalokat Isten teremtette, hogy legyen, ’ki imádja Őt. Sajnos nem minden angyal viselkedett angyal módjára - néhányan a Sátán vezetésével fellázadtak az elnyomás ellen, ezért Isten kidobta őket a mennyből. Ezek a lázadozó angyalok a pokolba kerültek, és azóta ördögnek hívják őket.

Az angyalok nem teremtettek egyformának. Az égi hierarchia karokba tagolódik, és felülről lefelé szeráfokból, kerubokból, trónállókból (az első kar); uralkodókból, erősségekből és hatalmasságokból (második kar); valamint fejedelmekből, arkangyalokból és angyalokból áll (harmadik kar). A különböző angyalok más-más feladatot látnak el. Vannak olyan angyalok, akiknek más dolga sincs, mint imádni az Urat, mások üzeneteket szállítanak a földi teremtményekhez. Vannak őrangyalok is, akik az emberek épségére vigyáznak, és vannak harcos angyalok, akik az ördögökkel viaskodnak, nehogy bűnös gondolatokat ültessenek az emberek fejébe.

Habár az angyalok szellemi lények, akiknek nincsen fizikai teste, a bennük hívőknek nem okoz problémát, hogy ábrázolják és leírják őket. Ahogy mondják, az angyalok láthatatlanok, de képesek látható alakot ölteni. Általában gyermeki vagy felnőtt testtel és szárnyakkal ábrázolják őket. A szárnyak nyilván azzal függnek össze, hogy üzeneteket hoznak Istentől, aki az égben lakik. Ez az emberszerűsítés nagyon is érthető, mivel az ábrázolás, mint olyan, erősíti a hitet. Csakhogy egy testetlen lényt önmagában nem lehet ábrázolni; az emberi testnél pedig nem adják alább, mert az az égi teremtményekhez méltatlan dolog volna, és szerintük megalázná az angyalokat. Mindamellett eléggé rejtélyes, hogy egy testetlen lény hogyan gondolkodik, és hogyan érez. Testetlen szellemekről beszélni nagyjából olyan, mint a +szögletes körről" értekezni. Elképzelni a gondolkodás és az érzés folyamatát a testtől függetlenül pedig olyan, mint elképzelni, hogy egy labda kereksége magától a labdától függetlenül létezik.

Mivel az angyalok láthatatlanok, de képesek látható testet ölteni, nem meglepő, hogy számos "látomásban" is megjelennek. Szó szerint bármi lehet angyal, és bármelyik élmény lehetne akár angyali jelenés is, ezért az angyalok létezését megcáfolni lehetetlen. Kis szépséghibája a dolognak, hogy az angyalok létezését bebizonyítani is lehetetlen. Bármi, ami lehet angyal, lehet akármi más is. Ha lehet, hogy egy élményt az angyalok okoztak, akkor az is lehet, hogy valami más okozta. Az angyalokban, angyali jelenésekben és angyali élményekben hinni puszta hitkérdés.

Azonban, még ha csak a képzeletben léteznek is, az angyalok nagyon hasznosak lehetnek. Felügyelhetik a viselkedést, és védelmezhetik a gyermekeket. A szülők azzal befolyásolhatják a gyermeküket, hogy elhitetik vele, hogy egy angyal folyamatosan figyeli őt. Az angyalt testőrként mutatják be, de a gyermek remélhetőleg rájön arra is, hogy az figyelemmel kíséri a jó és rossz cselekedeteit - még azokat is, amelyeket apa és anya nem láthat. Az őrangyalok létezése egy egyetemes gondolat, amely sok mítosz alapját képezi. Könyvek, filmek és televíziós műsorok sokasága alapozza szórakoztató erejét az őrangyalokra, akik gyakran okkult erőket uraló emberfeletti lényekként jelennek meg.

Az angyalok nem csak a hagyományos vallásokban népszerűek. A New Age mítoszgyárosai egész iparágat építettek köréjük. Évente tucatjával jelennek meg az olyan könyvek, amelyek a legkülönbözőbb dolgokkal hozzák kapcsolatba az angyalokat az életünk irányításától kezdve a holtakkal való kommunikáción át a paragyógyászatig. Az angyalszobrocskákat és más evilági termékeket veszik, mint a cukrot. Ahogy egyszer egy emelkedett lélek megjegyezte: "Az angyalok finom irányítása alatt ápoljuk és gondozzuk a lelkünket, amely képes meggyógyítani önmagát".

Lásd még

  • Az eredeti szócikk: angel