Vimana

Vimana.jpg

A vimāna szanszkrit eredetű szó, főbb jelentései: 1. kimért, megmért 2. palota, 3. repülő kocsi, 4. repülőgép (néhány indiai nyelvben).

A jelentések egymásból erednek (metaforikus jelentésváltozás): a "palota" azért kapta meg a vimāna nevet, mert a hindu eposzok szerint a császárok palotái az egeket szelték, a mitológiában fellelhető égi kocsik pedig ebből a jelentésből kapták meg ugyanazt az elnevezést.

Lehettek-e a vimānák modern repülőgépek?

Nem. Ez az elmélet elsősorban a Vaimānika Śāstra c. szanszkrit szövegből ered, amiről azt állítják, hogy pontos technikai leírásokat tartalmaz az ókorban használt, vimānának elnevezett harci repülőgépekről. A szövegben rengeteg adat, illusztráció, keresztmetszet található, az emberben az a benyomás keletkezhet, hogy ezek tényleg az ókori időkben használt, akkori technológiai ismereteket messze túlszárnyaló gépek leírásai.

A szöveget először 1952-ben ismerte meg a világ, amikor G. R. Josyer felfedte annak létezését. Állítása szerint 1918 és 1923 között egy Subbaraya Shastry nevű pap mentális úton kapcsolatba lépett Bharadwaja varázsló szellemével (valós mitológiai karakter), aki átadta neki a repülő vimānák tudását. A szöveg Bharadwaja szavait örökítette meg, az angol fordítás G. R. Josyeré, az ő változata indította el a "vimānák mint modern repülőgépek" mítoszt.

1974-ben az Indian Institute of Science munkatársai részletesen kielemezték a Vaimānika Śāstra teljes szövegét, és azt a végkövetkeztetést vonták le, hogy a szerző még a fizika alapjaival sincs tisztában, és a szövegben megtalálható repülőgép-keresztmetszetek repülésre alkalmatlanok. Így fogalmaznak: "A fent leírt gépek legfeljebb gyenge agyszülemények, semmi valóságalapjuk nincs. Egyik sem lenne alkalmas a repülésre, a geometriáik elképzelhetetlenül iszonyúak, a hajtóművek meg inkább gátolják, mint segítik a repülést. [...] A rajzok alapján egyértelműen látszik, hogy szerzőjüknek volt némi gépészeti ismerete. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy Shri Lappa, a rajzok készítője, egy helyi mérnöki egyetemen készítette rajzait, ahol megismerkedhetett néhány gép nevével és felépítésével."

Bár ennek negyven éve volt, a paleoasztronautika képviselői azóta is előszeretettel hivatkoznak a Vaimānika Śāstrára mint autentikus, a mainstream álláspontot megrengető műre. Vagy, ha mégis szembesítik őket az Indian Institute of Science elemzésével, a számukra nem kedvező végkövetkeztetést egy lehetséges pontatlan fordításra fogják.

Repülő vimānák a hindu szövegekben

A hindu szövegek említést tesznek repülő vimānákról. A vimāna szó egyik jelentése "palota", ami az istenek repülő palotája. A paloták leírásában viszont van valami oda nem illő (ha idegen repülőgépet akarunk beleolvasni): mégpedig a palota kertjeinek, aranyozott lépcsőinek, teraszainak megemlítése, melyek nem képezhetik egy harcra tervezett repülő csészealj hajótestét. Mivel az istenek a palotájukban repültek, ezért a vimāna szó lassan alkalmazható lett mindenre, ami repül, akár mitológiáról, akár valóságról legyen szó.

A védikus források kicsit másképp írnak a vimānákról. A vimānák repülő kocsik voltak, amelyek mindig kerekes lovaskocsikként írtak le és ábrázoltak. Ezer évvel később, a Mahábháratában ismét említést tesznek a vimānákra, ezúttal már 12 m2-es átmérőjű lovaskocsik voltak, a nagy kerekek megemlítése sehol nem marad el.

Ha ragaszkodunk a paleoasztronautika felvetésével, meg kell válaszolnunk a kérdést: Miért írnak a szent vallási szövegekben lovakról, meg aranyozott lépcsőkről, meg teraszokról, ha az általuk látott repülőgépek nem olyanok voltak? Meg ha a vimānák mindig is harci gépek voltak, miért változott a vimāna fogalma istenek palotájából egyszerű égbeli szekerekre? Occam borotvájának az elvét követve nincs miért tovább elmélkednünk azon, hogy mik voltak a vimānák, mert a mainstream magyarázat elfogadható, a szövegek alátámasztják azt, nem úgy, mint a homályos, vágyvezérelt, szelektív paleoasztronautika elméletét.

Külső hivatkozások