Névtelen

Módosítások

Ateizmus

9 bájt hozzáadva, 2009. november 21., 22:38
a
nincs szerkesztési összefoglaló
''Stephen F. Roberts''}}
Az ateizmust hagyományosan az Istenben való hitetlenségként definiálják, azaz az ateizmus az istenhit tudatos elvetése. Ez a definíció nem fedi az ateisták egy nagy részének felfogását, ami puszta érdektelenség Isten létezését illetően. Más dolog általában tagadni az istenek létezését, és más nem hinni egy bizonyos istenben. Szerintem az előbbinek nincs is értelme. Amit az ember nem ismer, azt nem is tagadhatja. Mivel a jövőben is számíthatunk új istenek felbukkanására, és nem tudhatjuk előre, hogy pontosan mit hisznek majd róluk a hívőik, értelmetlen dolog az istenek létezését általánosan elvetni. Az Istennel kapcsolatos jelenlegi elképzelések egy része is zavaros, sőt néha egyenesen zagyvaság. Hogyan is lehetne tagadni a „minden létező kimondhatatlan forrását”? Ez a meghatározás teljesen értelmetlen a számomra, és mérget vennék rá, hogy azok sem tudják, hogy miről beszélnek, akik hajtogatják.
Tekintve, hogy sok istenfelfogás létezik, és ezek általában valamely kultúrában vagy tradícióban gyökereznek, az ateizmust az abban való hitként is definiálhatjuk, hogy egy bizonyos szónak, amelyet egy bizonyos isten leírására használnak, a valóságban nem felel meg semmi. Ezek szerint többféle ateizmus is létezik, mégpedig annyiféle, ahány különböző szót használnak az emberek a istenek leírására.
60
szerkesztés