Névtelen

Módosítások

Ateizmus

40 bájt hozzáadva, 2013. október 28., 17:31
a
kategória
{{Carroll}}{{szabadg}}
== Ateizmus ==
 
{{Idézet|„Nem hiszem, hogy az ateistákat polgároknak tekinthetjük, és hogy hazafiként beszélhetnék róluk. Nemzetünk Isten zászlaja alatt egyesül.”<br><br>
''George Herbert Walker Bush''}}
 {{Idézet|Tennesse Tennessee állam alkotmányának IX. cikkelyének 2. szakasza - "''Ateisták nem viselhetnek polgári tisztséget''" - kimondja, hogy "''Az állam polgári szerveinél semmilyen tisztséget nem tölthet be olyan személy, aki Isten létét vagy az elkövetkező büntetést és jutalmat tagadja.''"
Arkansas, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina és Texas államokban hasonlóak a törvények.}}
 
{{Idézet|Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói.<br><br>
''John Buchan''}}
 {{Idézet|Én azt állítom, hogy mi egyformán ateisták vagyunk, csak én eggyel kevesebb istenben hiszek, mint te. Mikor megérted, hogy te miért te veted el a többi istent, megérted majd azt is, hogy én miért vetem el a tiédet.<br><br>
''Stephen F. Roberts''}}
Az ateizmust hagyományosan az Istenben való hitetlenségként definiálják, azaz az ateizmus az istenhit tudatos elvetése. Ez a definíció nem fedi az ateisták egy nagy részének felfogását, ami puszta érdektelenség Isten létezését illetően. Más dolog általában tagadni az istenek létezését, és más nem hinni egy bizonyos istenben. Szerintem az előbbinek nincs is értelme. Amit az ember nem ismer, azt nem is tagadhatja. Mivel a jövőben is számíthatunk új istenek felbukkanására, és nem tudhatjuk előre, hogy pontosan mit hisznek majd róluk a hívőik, értelmetlen dolog az istenek létezését általánosan elvetni. Az Istennel kapcsolatos jelenlegi elképzelések egy része is zavaros, sőt néha egyenesen zagyvaság. Hogyan is lehetne tagadni a „minden létező kimondhatatlan forrását”? Ez a meghatározás teljesen értelmetlen a számomra, és mérget vennék rá, hogy azok sem tudják, hogy miről beszélnek, akik hajtogatják.
Tekintve, hogy sok istenfelfogás létezik, és ezek általában valamely kultúrában vagy tradícióban gyökereznek, az ateizmust az abban való hitként is definiálhatjuk, hogy egy bizonyos szónak, amelyet egy bizonyos isten leírására használnak, a valóságban nem felel meg semmi. Ezek szerint többféle ateizmus is létezik, mégpedig annyiféle, ahány különböző szót használnak az emberek a istenek leírására.
Az igazság az, hogy a világ lakosságának több, mint fele, valamint a tudósok több, mint 90%-a nem hisz egy személyes isten létezésében, ezért sok keresztény, zsidó és muzulmán ateistának tekinti őket. Világszerte 1,1 milliárd vallástalan ember van. Ennél csak két vallásnak van több híve: a kereszténységnek nagyjából 2,1 milliárd, az iszlámnak durván 1,3 milliárd követője van. (Az sem világos, hogy a különböző felekezethez tartozókat miért kellene azonos hitűnek tekintenünk. – a ford.) A világon mindenhol vannak olyan emberek, akik hisznek ugyan valamilyen felsőbbrendű lény vagy erő létezésében, azonban az életvitelüket ez vajmi kevéssé befolyásolja. Ha össze kellene foglalnom személyes ateizmusom lényegét, nagyjából ennyit mondanék: „Nem érdekel a természetfölötti”. Nem érdekel az sem, hogy mások mit gondolnak róla egészen addig, amíg a hitük nem kezd intoleráns lenni a máshogy gondolkodókkal szemben. Az ilyen hozzáállású emberek veszélyeztetik a társadalmat, gátolják a szociális fejlődést, és méltatlanok a tiszteletünkre. Ha valóban szívünkön viseljük az emberiség sorsát, kötelességünk kiállni az intoleranciával szemben, bármilyen istenre hivatkozzanak is az embertelenkedők. Kötelességünk továbbá szembeszállni azokkal, akik valamilyen istenben való hitre hivatkozva korlátozzák gyermekeik jogait. Elfogadhatatlan, hogy egyesek azért nem hagyják, hogy gyermekük a tudományról vagy mások vallási hitéről tanuljon – nem beszélve arról, hogy megfelelő orvosi ellátást kapjon –, mert szerintük ezt Isten szigorúan tiltja.
 
[[Category:Szótár]]
[[Category:Vallás]]
1 099
szerkesztés