Névtelen

Módosítások

Ezékiel története

10 bájt hozzáadva, 2016. szeptember 13., 04:52
a
kisebb
[[Image:William Blake Ezekiel's Vision ca 1803-5 Boston Museum.jpg|left|thumb|200px|William Blake festménye]]{{Idézet|És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből. És belőle négy lelkes állat formája tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala. És mindeniknek négy orcája vala, és négy szárnya mindenikőjüknek. És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított ércz színe. Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt négy oldalukon. Mind a négyőjöknek orczái és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orczája irányában megy vala. És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelől, és bika-orcza mind a négynek balfelől, és sas-orcza mind a négynek hátul'' (1:4-10)}}
Az első mondatba bele lehet magyarázni egy űrhajót, a másodikba pedig négy ufonautát. De a harmadik mondat elején Ezékiel nem említi meg, hogy egy harmadik dologról (kerék, propeller, leszállókar?) kezd el beszélni, így a szöveg azt mondja, hogy az ufonautáknak van négy arca és négy szárnya. A paleoasztronautika képviselői szerint a kerub (a négy lábú és négy fejű lény) valójában a kerék-a-kerékben technológiára utal. A teológusok szerint a kerub ''szó szerint'' egy négyfejű, négyszárnyú angyal.<ref>[http://lexikon.katolikus.hu/K/kerubok.html Kerub] szócikk a [http://lexikon.katolikus.hu/ Katolikus Lexikonban]</ref> Isten trónját pedig, amit Ezékiel lát, négy kerub támasztja meg. A Biblia későbbi részei is ezt az olvasatot támasztják alá. Nézzük, hogy később milyen más szövegkörnyezetben jelennek meg a kerubok:
{{Idézet|Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben; ''(Jelenések 4:1-2)''}}
{{Idézet|Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot; Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett; És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!
És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!'' (Ezsaiás 6:1-5)}}<br>(Itt egyértelmű, hogy a trónon a "király" , azaz maga Isten ül, nem pedig egy ufonauta.)
A fenti idézetekben a kerub sehogy sem lehet egy űrhajó, és a paleoasztronautika hívei nem is hivatkoznak e sorokra. Mivel tudják a paleoasztronautika képviselői magyarázni ezt a konfliktust? Ha Ezékiel tényleg két különböző jelenséget ír le, miért nem használ megkülönböztető nyelvezetet? Megtehetné, mert Ezékiel megdöbbentő szókinccsel rendelkezett<ref>[https://www.logos.com/product/692/a-dictionary-of-biblical-languages-w-semantic-domains-hebrew Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew (Old Testament) (elektronikus változat). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc.]</ref> egy rendkívüli esemény leírásakor mégsem teszi ezthasználja.
Ezékiel arról beszél, hogy a jelenséget egy északi szél hozza. A héber ''zaphon'' szó, amely egy északi városra, Zaphonra utal. A szót ''észak''nak fordítják általában, ebben az átvitt értelemben "sötétség"-et, "ismeretlen"-t jelent. Közel-keleti viszonylatban ez az északi, ismeretlen barbár törzsekre utal.<ref>[http://www.skeptic.com/eskeptic/05-07-28/ Callahan, Tim: The Spaceships of Ezekiel] c. cikke a Skeptic Magazine 2005. július 28-i számában"</ref>
Erich von Dänikenék itt (is) szelektívek a bizonyítékok tekintetében, és a sajátos értelmezésük ténybeli tévedésekre is épül.
1 099
szerkesztés