CI001.1

Állítás

Az intelligens tervezettség a tudományon alapszik, és nincs vallási hátszele.

Cáfolat

Az intelligens tervezettség mozgaloma elválaszthatatlan egy szűk vallási nézőponttól. Az alapítói és a vezetői mondták:

Véleménykülönbségeket tapasztalunk azzal kapcsolatban, hogy ez a vita [az intelligens tervezettség mozgalom felkarolásáról] mennyire fontos. Én erre mindig azt mondom, hogy ez nem csak egy tudományos elmélet. A kérdést úgy kell helyesen feltenni: Isten létező vagy csak képzeletbeli?[1]


Egy emberek által vélt benyomást [miszerint Isten létezik] veszünk alapul, és abból kovácsolunk egy tudományos mozgalmat. Elmozdítjuk azt a követ, amely az utunkban áll, hogy elfogadtassuk az Isten mint Teremtő szerepét.[2]


Azt a stratégiát választottuk, hogy a vita tárgyat egy kicsit megváltoztattuk annak érdekében, hogy az intelligens tervezettséget (amely valójában Isten létét kívánja elfogadtatni) a tudományos világba és az iskolákba be tudjuk vezettetni.[3]


Apám szava, a tanulmányaim és imáim meggyőztek arról, hogy életemet a darwinizmus elpusztítására kell áldoznom, pont úgy, ahogy az unifikácionista társaim a saját életüket áldozták a marxizmus megsemmisítésére. Amikor apám engem (és egy tucat többi frissen végzett szeminaristát) választott ki arra, hogy 1978-ban egyetemre jelentkeztek, örültem a lehetőségnek, hogy fel tudjak készülni a harcra.[4]


Ha komolyan vesszük a khalkédóni kereszténység szavait (azt a doktrínát miszerint Krisztus teljesen ember és isten is egyszerre), és Krisztusra úgy tekintünk, mint Isten teremtésének téloszára, akkor minden olyan tudomány hiányosnak tekintendő, amely Krisztust kihagyja tanításaiból.[5]


Az intelligens tervezettség csak János evangéliumának logosza, amelyet az információs elmélet idiómájával tálalunk.[6]


Johnson és sokan mások az intelligens tervezettség mozgalomból azt mondták, a tervező a Biblia Istene. (Maynard 2001).

Az intelligens tervezettség explicit módon vallási indíttatású, amikor az oktatási rendszer megváltoztatását akarje elérni törvényhozási úton. Egy Michiganben beterjesztett törvény megkísérli, hogy "a Teremtő intelligens tervezését" beleemelje a középiskolai tananyagba. (Michigan House Bill 4946).

Az InterVersity Press számos intelligens tervezettséggel kapcsolatos könyvet megjelentetett. A kiadó így ír magáról:

Mi is az InterVersity Press? Keresztény könyvek és bibliai tanulmányokat adunk ki.
Mint az InterVersity Christian Fellowship/USA leánya, az InterVersity Press egyetemeket, templomokat és a világot olyan könyvekkel látja el, amelyek az embereket arra buzdít, hogy egy életen át kövessék Jézus Krisztust és az Úrt.(IVP n.d.)


Az "Élet rejtélyének felfedése" c. videó "azoknak a tudósoknak a történeteit mutatja be, akik egy elsöprő de vitatható elképzeléssel állnak elő – az intelligens tervezettségével." De a videót szinte kizárólag fundamentalista keresztény szervezetek készítették és reklámozták.

Az intelligens tervezettség mozgalom azzal próbálja elrejteni vallási alapjait, hogy a szekuláris objektivitás köntésébe bújik. Ez hamis propaganda. Morris így ir: "Mostanában az a trend figyelhető meg a keresztény csoportoknál, hogy a kreacionizmust <<intelligens tervezettségként>> vagy <<progresszív katolocizmusként>> állítják be." Legvégül, az állításaiknak nincs tudományos alapjuk, bárki bármit is mond.

Az intelligens tervezettség nyilvánvalóan vallásellenes, ha az összes többi vallás szemszögéből nézzük. Phillip Johnson például a teista evolúciót (amelyben a kereszténység legnagyobb része benne van) az ateizmussal említi egy lapon, csupán azért, mert mindkettő elfogadja az evolúció elméletét.

Lásd még

Jegyzetek

<references>

  1. Phillip Johnson, "The Search for Intelligent Design in the Universe", Silicon Valley Magazine, 9 Jan. 2000.
  2. Phillip Johnson, "Enlisting Science to Find the Fingerprints of a Creator", LA Times, 25 Mar. 2001.
  3. (P. Johnson 2003)
  4. (J. Wells n.d.)
  5. William Dembski, Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology, Downers Grove, InterVarsity Press, 1999.
  6. (Dembski 1999, 84)