CA006.1

Kreacionista érvek
<- CA006 Filozófia és teológia CA006.2 ->


Állítás:

Adolf Hitler kihasználta a darwinizmus rasszista gondolatait, hogy igazolja a népirtást!

(Forrás: Weston-Broome, Sharon. 2001. Louisiana House Concurrent Resolution no. 74: CIVIL RIGHTS: Provides relative to racism and education about racism. HLS 01-2652 ORIGINAL.)

Cáfolat:

1. Hitler eszméit nem a darwinizmusra alapozta, hanem egy "isteni jog" filozófiájára:

"Ezért az [tudniillik a népi filozófia] semmi esetre sem hisz a fajok egyenlőségében, de különbségeik mellett észreveszi magasabb vagy alacsonyabb értéküket, és ezen tudás által kötelességének érzi, hogy előmozdítsa a jobb és az erősebb győzelmét, és megkövetelje az alacsonyabbrendű és a gyengébb behódolását, összhangban az örök akarattal, mely ezt az univerzumot uralja." (Hitler 1943, 383)

A Mein Kampf első kiadása azt sugallja, hogy Hitler egykor a fiatal földben hitt: "ez a bolygó, ahogy ezer évekkel ezelőtt, emberektől mentesen fog az éteren keresztül mozogni" (65.o.; a második kiadás helyettesíti az "ezret" a "milliókkal", és a 11. fejezet hivatkozik "évek ezreinek százaira", egyéb összefüggésben.) Egyéb passzusok tovább is alátámasztják kreacionista vonzalmát:

"Az emberi kultúra aláaknázása viselőjének elpusztítása által a népi filozófia szemében a legutálatosabb bűnnek tűnik. Bárki, aki kezet mer emelni az Úr legmagasztosabb képmására, szentségtörést követ el ennek a csodának a jószándékú Teremtője ellen, és hozzájárul a paradicsomból történő kiűzetéshez." (Hitler 1943, 383)

és

"Azért kell harcolnunk, hogy biztosítsuk fajunk és népünk létezését és fennmaradását, . . . azért, hogy népünk megérjen annak a küldetésnek a beteljesítésére, mellyel az univerzum teremtője bízta meg." (Hitler 1943, 214)

Azon idézetek Hitlertől, amelyekben a kereszténységre hivatkozik, mint cselekedetei alapjára, a hányingerig sorolhatóak. Például:

"Ezért ma azt hiszem, hogy egyetértésben cselekszem a Mindenható Teremtő akaratával: megvédve magamat a zsidókkal szemben, az Úr munkájáért harcolok!" (Hitler 1943, 65) "A legmagasabb emberiesség megőrzése és előmozdítása, amely ennek a földnek a Mindenható jószándéka által adatott, egy igazán magas küldetésnek tűnik." (Hitler 1943, 398) "Az "istentelen mozgalom" elleni kampányt és katolikus támogatására való felhívást indítottak el szerdán Adolf Hitler kancellár erői (Associated Press 1933)

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Hitler elképzelései a kreacionizmusra alapozódtak volna, semmivel sem jobban, mint az evolúcióra. Hitler elképzelései mind a vallás, mind a biológia perverziói voltak.

2. A Náci Párt általánosságban elutasította a darwinizmust és a kereszténységet támogatta. 1935-ben a Die Bücherei, a hivatalos náci újság a kölcsönző könyvtárak számára, publikált egy listát ajánlásokkal arról, hogy mely munkák utasítandók el, beleérve:

"Filozófiai és társadalmi természerű írások, amelyek tartalma a primitív darwinizmus és monizmus hamis tudományos megvilágosodásával foglalkozik" (Häckel). (Die Bücherei 1935, 279)

Másrészről, egy dátumozatlan "Feketelista nyilvános könyvtárak és kereskedelmi kölcsönző könyvtárak számára" a következőket tartalmazza egy irodalmi listán, amely "abszolút eltávolítandó": c) "Minden írás, amely nevetségessé teszi, lekicsinyli, vagy bemocskolja a keresztény vallást és intézményeit, az Istenben való hitet, vagy egyéb dolgokat, amelyek szentek a Nép egészséges érzelmei számára." (dátumozatlan Feketelista)

A népirtás és a rasszizmus jóval Darwin előtt is léteztek. Nyilvánvalóan nem volt szükségük hozzájárulásra a darwinizmutól. Sok esetben, mint a keresztesháborúk és Közép-Amerika spanyol meghódításának esetében, kifejezetten hivatkoztak a vallásra, hogy igazolják azokat.

Az evolúció nem támasztja alá a szociáldarwinizmust, a rasszizmust, vagy az eugenikát.

Hivatkozások:

"Blacklist for Public Libraries and Commercial Lending Libraries." Quoted from University of Arizona Library, "Lists of Banned Books, 1932-1939", transl. Roland Richter, http://www.library.arizona.edu/exhibits/burnedbooks/documents.htm Die Bücherei 2:6 (1935). Quoted from University of Arizona Library, "Lists of Banned Books, 1932-1939", transl. Roland Richter, http://www.library.arizona.edu/exhibits/burnedbooks/documents.htm Hitler, A. 1943. Mein Kampf. Transl. R. Manheim. Boston: Houghton Mifflin. http://www.stormfront.org/books/mein_kampf/ or http://www.crusader.net/texts/mk/ Associated Press. 1933. Hitler aims blow at 'Godless' move, Lansing State Journal (Michigan), Feb. 23, 1933. Reprinted at http://www.infidels.org/library/historical/unknown/hitler.html Further Reading:

Toland, John. 1976. Adolf Hitler. Garden City, NY: Doubleday.

http://www.antievolution.org/people/wre/evc/argresp/hitler.faq and http://www.antievolution.org/people/wre/evc/argresp/hitler.add

Lásd még: [1]