CA005.2

Kreacionista érvek
<- CA005.1 Filozófia és teológia CA005.3 ->


Állítás

Darwin A fajok eredete c. könyvének alcíme a "kiváltságos fajok fennmaradására" utal, ami világosan mutatja Darwin elméletének rasszista jellegét. (Megjegyzés: az eredeti alcímben a "favoured races" kifejezés szerepel, ami szó szerint kiváltságos fajokat jelent, a magyar változatban egyszerűen "erősebb fajoknak" van fordítva.)

Cáfolat

  1. Darwin szóhasználatában a "rassz" kifejezés nem emberi rasszokra, hanem változatokra utal. Egyszerűen annyit állít, hogy bizonyos változatoknak jobb a túlélőképessége, mint másoknak. A fajok eredete emberekre nem is nagyon utal.
  2. Az evolúció nem rasszista.

Lásd még