CA005.1

Kreacionista érvek
<- CA005 Filozófia és teológia CA005.2 ->


Állítás

Charles Darwin maga is rasszista volt. Többször is tett megjegyzéseket az afrikai és ausztráliai őslakosságra, pl. vadembernek nevezte őket.

Cáfolat

  1. Darwin idejében gyakorlatilag minden angol kulturálisan és intellektuálisan alacsonyabb rendűnek hitte a feketéket az európaiaknál. Néhányan (mint Louis Agassiz, aki eltökélt kreacionista volt) odáig merészkedett, hogy más fajnak titulálta őket. Nem vitás, hogy a kor szellemének megfelelően Darwin a nem európaiakat bizonyos értelemben alacsonyabb rendűnek gondolta, de még így is liberálisabb volt a kortársainál: hevesen ellenezte a rabszolgaságot, és adakozott a Tierra del Fuega-i őslakosok életkörülményeinek javítását szolgáló missziós tevékenységnek. Minden rassz tagjait tisztelettel kezelte.
  2. A fajok eredetének alcímében szereplő "favoured races" (szó szerint kiváltságos rasszok, a magyar fordításban egyszerűen "erősebb fajok") kifejezés pusztán egy faj azon változataira utal, amelyek több utódot tudnak nemzeni. Semmi köze nincs a rasszizmushoz.
  3. Darwin vagy bárki más nézetei lényegtelenek, amikor tényekről van szó. Az evolúcióelmélet bizonyítékokon alapszik, nem egyes emberek véleményén.

Lásd még