CA002.2

Kreacionista érvek
<- CA002.1 Filozófia és teológia CA005 ->


Állítás

Marx egy Das Kapital második kiadásának aláírt példányát elküldte Darwinnak, akinek ajánlotta is a könyvet, de Darwin azt egy udvarias válaszlevélben visszautasította.

Cáfolat

  1. Darwin egy címtelen ateizmus témájú könyv dedikálását tagadta meg, és a levél Edward Avelinghez ment. Aveling felesége Elanor Marx, Marx Károly lánya, aki a levelet örökölte. A levelek összekeverődtek Marx írásaival, és így a levelet tévedésből Marxnak tulajdonították. Oroszország ebből ideológiai előnyt kovácsolt, a tévhit így terjedt el. Később Darwin gyűjteményéből előkerült egy levél, amelyben Aveling kérvényezte, hogy Darwinnak tudja dedikálni a The Students' Darwin c. könyvét. Darwin ezt megtagadta, és azzal érvelt, hogy a tudománynak nem szabad vallási kérdésekben állást foglalnia.
  2. Darwin valóban rendelkezett a Das Kapital egy példányával, de azt sose olvasta el.
  3. Mindennek semmi köze nincs az evolúcióhoz mint tudományos elmélethez.

Lásd még