CA002.1

Kreacionista érvek
<- CA002 Filozófia és teológia CA002.2 ->


Állítás

A darwinizmus szociáldarwinizmushoz vezet, ami egy olyan politika, amelyben a gyengét hagyni kell kihalni.

Cáfolat

  1. Ez a naturalista hiba példája – az érv azt sugallja, hogy ami van, annak úgy kell lennie. De a van nem sugallja a kell-t. Az evolúció azt írja le, ami van, nem hogy minek kell lennie.
  2. A szociáldarwizmus atyja nem Darwin, hanem Herbert Spencer és a protestánt nonkomformista hagyományig visszanyúló Hobbes és Malthus. Spencer evolúcióelképzelése lamarcki. Az egyetlen párhuzam a darwinizmus és a szociáldarwinizmus között csak névleges.
  3. Mindenféle politikai és vallási ideológia merít az evolúcióból, mint például olyan elképzeléseket, amelyek szorosabb együttműködésre ösztönöznek.
  4. Az evolúcióelmélet azt mutatja, hogy egy faj hosszú távú fennmaradása szorosan összefügg a genetikai változatossággal. A szociáldarwinista programok mindegyike annak minimalizására törekszik, így a természeti változások következtében a faj fennmaradásának valószínűsége csökken. Tehát az evolúció megértése pont hogy a szociáldarwinizmus ellen szól, ha a cél az emberiség fenntartása.
  5. Az eugenika és a szociáldarwinizmus léte inkább a genetika feltörekvésének, és nem az evolúcióelméletnek, tudható be.

Lásd még