CA001.1

Kreacionista érvek
<- CA001 Filozófia és teológia CA002 ->


Állítás

Mióta az evolúcióelmélet bekerült az iskolai oktatásba, a bűnözési és egyéb szociális statisztikák leromlottak.

Cáfolat

  1. A bűnözési statisztikák állandóan ingadoznak, és leginkább a népesség korösszetételétől függnek. Nincs korreláció a bűnözés és az evolúció tanítása között. Az Egyesült Államokban 1870 és 1910 között, vagyis az evolúció tanítása előtt nagyon gyakoriak voltak az erőszakos cselekmények, míg 1989 óta ezek száma folyamatosan esik. A bűnözés területi eloszlása éppen fordított összefüggést mutat az evolúció tanításával. Más fejlett demokráciákban, ahol sokkal inkább elfogadják az evolúcióelméletet, mint az Államokban, alacsonyabb a 10000 főre jutó emberölések száma, a fiatalkori és fiatal felnőttkori halálozási ráta, szexuális fertőzési gyakoriság, gyermekkori terhesség és az abortuszok száma. Az Egyesült Államokon belül a déli államok hagyományosan jobban támogatják a kreacionizmust, általában mégis rosszabbak a bűnözési statisztikáik.
  2. A korreláció nem jelent feltétlenül okozatiságot. Mióta tanítják az evolúciót, nőtt a legtöbb ráktípusban szenvedők túlélési esélye, elterjedt a légi közlekedés, és a Föld hőmérséklete megemelkedett, mégsem írjuk ezeket a jelenségeket az evolúció tanításának számlájára.
  3. Az Egyesült Államokban a legtöbben nem hisznek az evolúcióban. Ha a társadalmi problémákat valóban az élet eredetéről alkotott nézetek okozzák, a kreacionistáknak nagyobb részük van bennük.
  4. "Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? Mert nem bölcseségből származik az ilyen kérdés." (A prédikátor könyve, 7:10)

Lásd még