Névtelen

Módosítások

Occam borotvája (SkepDic)

egy bájt hozzáadva, 2013. október 19., 12:53
a
akkor hosszú í...
Azt, amit ma '''Occam borotvájaként''' ismerünk, a középkori filozófiának gyakori elve volt. Az elnevezés nem is Williamtől származik, de mivel ő gyakran érvelt ily módon, az érv egybeforrt nevével. Viszont valószínűtlen, hogy William örülne annak, ha látná, miket tettünk a nevében. Az ateisták például gyakran alkalmazzák Occam borotváját, amikor Isten létezése ellen érvelnek. Szerintük Isten létezése egy szükségszerűtlen felvetés. Minden magyarázható egy metafizikai istenfigura feltételezése nélkül is.
A szükségtelen sokaság elve fel-fel merült a [[pszipszí]] középkori megfelelőjével kapcsolatos vitákban. Például a ''Vélemény Peter Lombard szentenciáiról'' második kötetében elmerül abban a kérdésben, hogy "Vajon egy magasabb angyal kevesebbet tud, mint egy alacsonyabb?" Szerinte igen, mert a ''csak szükség esetén posztulálj sokféleséget'' elvet érvényesíti. Azt az arisztotelészi elképzelést is felhasználja, miszerint a természet annál tökéletesebb, minél kevesebb a szükséglete a fennmaradáshoz. Az ateisták is használják ezt az elvet az ábrahámi istenek hipotézisének elutasításához, és az evolúció felkarolásához. Ha egy tökéletes lény teremtette az univerzumot, akkor maga az univerzum és az építőelemei is sokkal egyszerűbbek lennének. William ezt nem fogadná el.
Azzal viszont érvelt, hogy a természeti teológia lehetetlen vállalkozás. A természeti teológia csak ész érvekkel kívánja megértei Istent, a kinyilatkoztatott teológia viszont a szent írásokban található jelenésekre épül. Occam szerint Isten nem nyilvánul meg tapasztalati vagy értelmi síkon. Minden, amit Istenről tudunk, azt a jelenésekből tudunk. Ezért minden teológia alapja a hit. Meg kell jegyeznünk, hogy bár egyesek arra alkalmaznák Occam borotváját, hogy a spirituális világ egészét elvessék, Occam ettől eltekintett. Ha megtette volna, szociánussá vált volna, mint John Toland (Christianity not Mysterious, 1696), aki a szentháromságot egy egységként, és Jézus kettősségét egy személyként értelmezte.
1 099
szerkesztés