Paleoasztronautika

Egyesek szerint ezek az ókori leletek szkafanderes látogatókat ábrázolnak

A paleoasztronautika képviselői azt állítják, hogy őseinket egy idegen civilizáció látogatta, akik befolyásolták az emberi történelem alakulását. Az őseink ezeket az idegen lényeket isteneknek tekintették, és ezek a lények szolgáltatják számos mitológia, vallás(i szertartás) és legenda alapját. Az építészetben, a művészetben is fellelhetők bizonyítékok, amelyek ezt az elméletet támasztják alá. A témakör nagy nevei: Zecharia Sitchin, Erich von Däniken, Giorgio A. Tsoukalos. Mike Heiser azon kevés kutatók közé tartozik, akik szkeptikus szemmel kutatják a témát.

A paleoasztronautika állításait szinte lehetetlen egyesével felsorolni, itt csak az ismertebbekkel foglalkozunk. Az egyes témakörök részletesebb kifejtései a Paleoasztronautika kategória oldalról érhetők el, vagy a cikk linkjein keresztül.

Fontosabb állítások

Szent könyvek újraértelmezése

Állítások

Szent könyvek számos helyen utalnak arra, hogy az emberiség kapcsolatba került egy idegen fajjal. A Biblia például több helyen beszél arról, hogy az ég megnyílik, és az angyalok leereszkednek a mennyből. Erich von Dänikanék szerint az ég megnyílása egyet jelent egy idegen űrhajó leszállásával, és az angyalok ebben az esetben maguk az ufonauták.

A legmeggyőzőbbnek tűnő bizonyítékokat Ezékiel történetében találhatjuk. Ezt írja: "megnyilatkozának az egek, és láték isteni látásokat." (Ezékiel 1:1). Ezékiel beszél még négy kerékről (1:15), amelyekről pontos leírást ad. A sorokat olvasva az az érzete kelhet az embernek, hogy Ezékiel egy űrhajót ír le, ami elvitte őt az istenek városába (egy űrbázis?). A NASA-nál dolgozó Josef Blumrich nevű mérnök rekonstruálta az Ezékiel által leírt járművet. A végeredmény Blumrich szerint képes repülni.

Cáfolat

Az alternatív elmélet támogatói figyelmen kívül hagyják azokat a verseket, amelyekben a hivatkozott szövegekkel azonos szavakat, szóösszetételeket használnak. Az "elhallgatott" szövegkörnyezetekbe nem lehet belemagyarázni idegen lények Földre szállását. Tehát az Ezékiel-történetben sem erről van szó, különben a történet írója más nyelvezetet használt volna, hogy elkülönítse a jelenéseket/jelenségeket. A Biblia kutatói egyetértenek abban, hogy az Ezékiel szövegben leírt kerekek (kerub) Isten trónját alátámasztó angyalok.

Mike Heiser maga is kutatta az Ezékiellel kapcsolatos paleoasztronauta állításokat. A Blumrich-féle idegen űrhajó-modellel kapcsolatban rámutatott, hogy a nyelvezet szelektív értelmezése mellett Blumrich-nek számos előfeltevéssel élt. Például sehol nincs arra utalás a Bibliában, hogy Isten trónja kerek lenne, a Blumrich-újramodellezésnek meg ez az alakzat létfontosságú.

Bővebben

Ókori építészet

Állítások

A paleoasztronautika támogatói szerint egyes ókori épületek megépítéséhez elődeink nem rendelkezhettek kellő tudással és technológiával. A földönkívüli segítők átadták az építészeti tudásukat, és helyenként technológiájukkal is hozzájárultak az építkezésekhez, például több ezer tonnás tömbök szállításában, beépítésében.

Cáfolat

Az ókori építészetről sokkal többet tudunk, mint a paleoasztronauták sugallják. Nemhogy értjük, hogyan lehet ilyen építményeket felhúzni, az építők módszereit is vissza tudjuk fejteni a feltárt szerszámaik segítségével (és számtalan hasonló leletet találtunk már). Igaz, nem minden építészeti rejtélyre van minden részletre kiterjedő válasz, de ez még nem ad hitelt a spekulációra épülő alternatív magyarázatoknak.

Bővebben

Bizonyítékok a művészetben

Állítások

Ufóábrázolás egy középkori festményen?

A művészetben gyakran előfordulnak olyan motívumok, amelyek földönkívüli látogatókat ábrázolnak. Vannak festmények Jézus keresztrefeszítéséről, amelyeken mindig látható valamilyen ismeretlen, ufónak kinéző repülő tárgy. A Szűz Máriáról készült festményeken is hasonló motívumok találhatóak.

Cáfolat

A Jézus keresztrefeszítéséről készült festményeken nem ufókat, hanem a napot és a holdat lehet látni. Ha átnézünk egy sor azonos tematikájú festményt, látható lesz, hogy egyes esetekben milyen tisztán ábrázolták a két égitestet. Helyenként antropomorf módon – azaz a napra és a holdra egy fej alakzatot is festettek. Ezt a motívumot a bizánciak a rómaiaktól vették át.

Egy-egy homályosan kivehető, az égen ábrázolt tárgyat mutatnak csak be, amelyekbe egy előítélettel rendelkező néző maga is bele tudja magyarázni, hogy amit lát, az csak egy idegen űrhajó lehet. Ha megnézzük a többi, ugyanazt az eseményt ábrázoló festményt, és megismerjük az esemény bibliai hátterét, egyértelművé válik, hogy a paleoasztronautika képviselői itt is szelektívek a bizonyítékaikkal, és semmilyen erőfeszítést nem tesznek azért, hogy a saját elméletüket összevessék a tudomány ismereteivel.

Ebben a cikkben a paleoasztronauták által felhozott néhány példát megtárgyalunk, képekkel, hivatkozásokkal.

Bővebben

Atomháború az ókorban?

Állítások

Szent szövegek és régészeti leletek bizonyítják, hogy az ókorban atombomba-robbanás történt néhány helyen, és az idegenek égiháborút vívtak egymással tömegpusztító fegyverekkel.

A Mahábharáta minden kétséget kizáróan beszél egy atomrobbanásról. Szó esik egy robbanásról, ami fényesebb, mint tízezer nap. A robbanás után pedig az emberek haja kihullott, körmeikkel együtt - a radioaktívitás félreérthetetlen jelei.

Cáfolat

Ha megvizsgáljuk a Mahábharáta szövegét, ráébredünk, hogy semmi hasonlóról nem tesz említést. A paleoasztronautika hívői vélhetően arra a történetre gondolnak, amikor egerek és patkányok lepnek el egy várost, és megeszik az alvó emberek haját és körmeit. A robbanás, ami fényesebb, mint tízezer nap, az valójában nem is robbanás, hanem Visnu megjelenésének leírása. Ha megnézzük a Mahábharáta többi olyan szövegét, ahol Visnu megjelenik, ugyanezt a metaforát találjuk.

Leletek

Miért áltudomány a paleoasztronautika?

További olvasnivaló: Áltudomány
Repülő piramisok - illusztráció

A paleoasztronautáknak legnagyobb fegyvere a saját célközönsége. Ők hétköznapi emberek, akik vélhetően nem jártasak az ókori/középkori kultúrák építészetében, művészetében, és történelmüket is csak nagyvonalakban ismerik. Emiatt bármilyen ókori építményre rá lehet fogni, hogy megépítésük emberfeletti erőt igényelt volna, tehát az építőknek külső segítséget kellett igénybe venniük. Ez a külső segítség csak egy embernél fejlettebb civilizáció lehet. Az elképzelés rendkívüli, vonzó, izgalmas. Szép lenne, ha ez igaz lenne. Az olvasó/néző ennek az ábrándnak tükrében fogadja be a témában írt könyveket, leforgatott filmeket. A tálalás egyoldalú, az állításoknak utánajárni időigényes – feltéve, ha a forrásokat feltűntetik.

A nem szkeptikus közönség könnyen magáének tudja ezt a gondolatot, amelyet egy jól megírt könyv/jól megrendezett film meg is szilárdít. A közönségben gyorsan kialakul az a kép, hogy a fősodratú tudósok nem nyitottak semmilyen új elképzelésre, mert az évszázadok alatt felépített elképzeléseket döntené meg. Szélsőségesebb esetben a tudósokat azzal vádolják, hogy tudják "az igazságot", de részt vesznek egy világméretű összeesküvésben annak elhallgattatására. A nem kritikus néző úgy hiheti – és ez tulajdonképpen egy kellemes érzés – hogy "tiltott" tudás birtokában van.

Egy igazi tudomány hipotéziseket állít fel, majd a lehető legtöbb információt gyűjt be és azok alapján von le következtetéseket. A paleoasztronautika a következtetésből indul ki, ahhoz keres támaszt. Hogy álláspontját fenntartsa, a véleményével ellentmondó bizonyítékokat figyelmen kívül kell hagynia. Ezékiel történeténél is ez a helyzet: A Biblia számos versében szó esik a kerubokról, de csak Ezékiel könyvében lehetne ezt a jelenést földönkívüli űrhajóval magyarázni.

Továbbá, a paleoasztronautika képviselői nem, vagy csak nagyon ritkán rendelkeznek megfelelő képesítéssel. Szakismeret hiányában olyan leleteket találhatnak földönkívüli látogatások bizonyítékának, amelyekről a képzett kutatók már megállapították, hogy sokkal prózaibb eseményeket ábrázolnak. Jó példa itt a quimbayák repülői. A quimbaya művészet az életterük állatvilágát eléggé eltorzítva ábrázolta, így nem meglepő, hogy egy-egy lelet, amely valójában halakat testesít meg, azt a benyomást kelti a felszínes szemlélődőben, hogy egy modern, sugárhajtású vadászgépet ábrázol.

Ajánlott weboldalak

Magyarul

  • Van ilyen?

Angolul

  • Sitchin is Wrong - Zecharia Sitchin teljes cáfolata
  • Ancient Aliens Debunked - az Ősi idegenek c. sorozat (Ancient Aliens) főbb állításainak cáfolata – videó és annak szöveges átirata is elérhető, kiegészítő tartalmakkal.