CI001

Állítás

Az intelligens tervezés egy tudomány.

Cáfolat

Az intelligens tervezés homályos meghatározásokat használ. Az általuk használt tervezésnek semmi köze a szó hétköznapi értelméhez. A tervezés olyasvalami, amikor egy cselekvő személy céltudatosan rendezi el a dolgokat[1]. De ez az értelmezés sehol nem található meg az intelligens tervezésben. Dembski a szerint értelmezi a tervezést, ami nem az (ismert folytonosság és véletlenszerűség), ami azt jelenti, az intelligens tervezés egy nagy nem tudás mint érven alapuló értelmezés. Követői nem mondják el, mit értenek tervezés alatt.

Ha egy problémára megoldást akarunk találni, meg kell határoznunk annak paramétereit. Máskülönben csak irreleváns figyelemfelkeltés folyik. Ha egy elméletet akarunk építeni, annak a tervezőről és szándékáról kell szólnia, különben nem is tervezésről beszélünk. Egyetlenegy intelligens tervezésben hívő sem próbálkozott egy tudományos elmélet keretein belül tisztázni ezeket a fogalmakat. Néhányan félreérthetetlenül úgy fogalmaznak, hogy ez lehetetlen. Tehát, ha az intelligens tervezés még sikerrel is bizonyítaná a tervezés meglétét, az még így sem mondana semmit a tervezés szokásos értelme tükrében.

Az egyszerűsíthetetlen komplexitás sem tudomány, mert a hihetetlenség mint érv logikai hibán alapszik, aminek semmi köze nincs a tervezéshez.

Az intelligens tervezés megengedi a szubjektivitást. Még Dembski kifinomult matematikai egyenlete, a specifikált összetettség[2] is csűrhető-csavarható, ami a specificitást (meghatározottságot) egy szubjektív fogalommá csupaszítja. Dembski ekkor már a "látható specifikált összetettségről" és a "tényleges specifikált összetettségről" elkülönüléséről beszél, ezek közül pedig csak az utóbbi mutat megtervezettséget. Bár a kettő között nincs éles határ.

Az intelligens tervezés olyan eredményeket sugall, amelyek ellentmondanak a józan észnek. A pókhálók nyilván megfelelnek a specifikált összetettség kritériumának, ami azt sugallja, a pókok intelligensek. De valaki előállhat azzal, hogy ez a viselkedés bele lett kódolva a pókba és a képességeibe. Erre egyből jöhet az ellenvetés: a pók tervezője nem intelligens, hanem intelligensen van megtervezve. Lehet, hogy a pók tervezőjének tervezője intelligens. Tehát a pókok vagy intelligensek vagy az egész intelligens tervezés egy nagy gyenge deista elképzelés, ahol minden tervezettség csak az univerzum kezdetekor lehetett jelen. Ez esetben a specifikált összetettségnek nincs értelme.

Az intelligens tervezettség mozgalom eredetileg nem tekintette magát tudománynak. Philip Johnson, aki a mozgalmat megvalósította és vezette, hosszasan taglalta, hogy a mozgalom vallásról és filozófiáról, nem tudományról szól.

Lásd még

Jegyzetek

<references>

  1. Például amikor egy órásmester az óra részeit nem véletlenszerűen, hanem céltudatosan építi be az óraműbe.
  2. Dembski matematikai képlete, amely segítségével meghatározható, mi tervezett és mi nem az.