CA042

Kreacionista érvek
<- CA041.1 Filozófia és teológia CA045 ->


Állítás

Az evolúciót nem kell feltétlenül tanítani az iskolában. A biológia fontos részei, például a élőlények működése, rendszerezése és egymáshoz való viszonya független az evolúciótól.

Cáfolat

  1. A biológia evolúció nélkül természetrajz, nem biológia. A természetrajz is sok tanításra érdemes eredménnyel büszkélkedhet, azonban az evolúció az az egységesítő elv, amely mindennek keretet ad, és amely nemcsak a tények ismeretét segíti elő, hanem a megértésüket is. Az evolúció nélküli biológiaóra olyan, mint a periódusos rendszer nélküli kémiaóra.
  2. A talkorigins.org egy névtelen hozzászólóját idézve: Az evolúcióelmélet azért fontos, mert a tudomány fontos. Túlságosan is sokan - beleértve bizonyos elnököket - hiszik azt, hogy a tudomány ízlés dolga: ami a saját nézetüket támasztja alá, az "jó" tudomány, ami nem, az "rossz" tudomány. A fizikusok jófejek, mert semmi ránk nézve sértőt nem állítanak, a biológusok viszont csak eszementek, akik egyenesen a kárhozatba visznek minket a génkezelésükkel, az evolucionisták önáltató hülyék, a környezettudományt hallgatók pedig mind baloldali faölelgető szélsőségesek, akiknek az egyetlen célja az amerikai gazdaság lerombolása, és a világkormány létrehozása. A tudományos vitában mindig annak van igaza, aki azt mondja, amit hallani akarnak. Túl sokan nem bírják felfogni, hogy bár a tudósok sem tökéletesek, és időnként hibáznak (néha nem is kicsit), a tudomány nem egy büfé, amiből kiválogathatják az ízlésüknek megfelelő dolgokat. Ha az evolúcióelmélet elvethető szimpátia alapján, ennyi erővel bármelyik tudomány is elvethető. Annak ugyan nem sok jelentősége van, hogy a hallgatóim hisznek-e az evolúcióban, annak viszont nagyon is sok, hogy értenek-e a biológiához, a közgazdasághoz, környezeti ásványtanhoz (a lakhelyemen az vízellátás komoly probléma) és más tudományokhoz, és hogy tudnak-e érett döntéseket hozni tudományos kérdésekben. Ha az evolúcióelmélethez úgy állnának hozzá, mint egy büféhez, akkor máshoz sem állnának hozzá máshogy.

Lásd még