Főmenü megnyitása

Szkeptikus Wiki β

Állítás

Sztálin elfogadta a darwini evolúcióelméletet, és azzal igazolta népe elnyomását és irtását.

Cáfolat

Sztálin elvetette a neo-darwini elméletet, és azt a lamarckizmussal helyettesítette.


Mengyelejev kémiai elemek periódusos rendszere tisztán kimutatja, mennyire fontos a természet fejlődésében, amikor mennyiségi változásból minőségi változás lesz. A biológiában a neo-lamarckizmus is ugyanezt mutatja ki, amely a neo-darwinizmusból nőtte ki magát.


Pontosabban: Sztálin egy 19. századi német biológus, August Weismann elképzeléseit utasította el, majd Trofim Liszenkó elméletét karolta fel. Liszenkó egy áltudós volt, aki a lamarckizmusra alapozta tanításait. Weismann, aki Darwin elméletét elfogadta és a lamarckizmust megcáfolta, azzal az elképzeléssel állt elő, hogy a spermasejt örökletes információkat hordoz magában. A munkássága csupán annak a modern elméletnek volt az előfutára, amely egyesítette az evolúciót a genetikával. Sztálin a Szovjet Agrártudományi Akadémia fejeként tette Liszenkót, ahol nagy politikai hatalomra tett szert.

Sztálin és Liszenko ideológiai, nem tudományos okok miatt utasította el az evolúcióelméletet és a géntudományt. (Sztálin amúgy is elég műveletlen volt a tudományok terén). A marxizmus által meghirdetett osztályharc ellentétes a természetes kiválasztódás által sejtetett egyének közti rivalizálással. Talán még ennél is fontosabb, hogy a születéskor szerzett adottságok jelenlétét tanító géntudomány ellentétes a idealizált jellemvonások fejleszthetőségére való törekvésekkel. A géntudományt Sztálin kapitalista áltudománynak hirdette.

Sztálin elsősorban egy marxista diktátor volt, feljebbvaló volt mindenféle olyan elméletnél, amelyekben hihetett, legyen szó lamarckizmusról vagy darwinizmusról. Nem bízott a tudósaiban, akikről úgy vélekedett, hajlamosak szabad gondolatok kifejezésére. Bár a biológusok és a biológia elleni hajtóvadászata különösképpen szörnyű volt (felbecsülhetetlen kárt okozott ezzel a szovjet földművelésnek), minden tudományág képviselőiből és mérnökökből is ezreket börtönöztetett be vagy öletett meg.

A nép elnyomása és leölése már Darwin ideje előtt is az állam érdekeinek előbbrevitelének eszköze volt.

Nincs rá bizonyíték, hogy Darwin írásait felhasználták volna az elnyomás és a gyilkosságok igazolására. Kétségtelen, hogy Sztálin elfogadta Newton gravitációs elméletét, de a kreacionisták mégsem állítják azt, hogy Newton törvényét el kéne hallgattatni, mert Sztálin hitt benne.

Lásd még