CA001

Kreacionista érvek
<- CA001 Filozófia és teológia CA001.1 ->


Állítás

Az evolúcióelmélet egy erkölcstelen világszemlélet alapja.

Cáfolat

  1. Az evolúcióelmélet deskriptív, vagyis leíró. Csak akkor erkölcstelen, ha a világ működésének leírása is az.
  2. Bármely erkölcsi rendszernek, amely az evolúcióelméleten alapszik, figyelembe kell vennie, hogy az elmélet szerint az emberek szociálissá fejlődött állatok. A közösségben élő egyedek alkalmasságát növeli az együttműködés és az önzetlenség. Az evolúció automatikusan oda vezet, hogy az emberhez hasonló szociális lények olyan erkölcsi szabályokat alkotnak, mint az aranyszabály (bánjunk másokkal úgy, ahogy szeretnénk, hogy mások bánjanak velünk).
  3. Sok erkölcstelen nézet, mint az eugenika és a szociáldarwinizmus az evolúcióelmélet félremagyarázásán alapszik. Éppen azért fontos jól tanítani az elméletet, hogy ne lehessen olyan könnyen félremagyarázni.
  4. A híresztelésekkel ellentétben a kreacionizmusnak is megvannak a saját hibái. Hogy mást ne mondjunk, vallási bigottságon alapszik, így a kreacionizmus alapja a legtöbb mérce szerint erkölcstelen.
  5. Az erkölcstelenség legjobb ellenszere a publicitás. Az evolúcióelmélet (ahogy a tudomány általában) a tudás nyilvánosságra hozásának kultúrájára épül.
  6. A tudósok saját maguk legádázabb kritikusai. Bizonyos helyzetekre vannak kidolgozott etikai iránymutatásaik, és felmerült már egy általános etikai kód bevezetése is. A kreacionisták hasonlóról sem számolhatnak be.
  7. Egyesek attól érzik jobban magukat, ha démonizálhatnak másokat. Akit valóban a helyes erkölcs érdekel, az előbb a saját háza táján néz körül, nem másokat kezd kritizálni.

Lásd még