Ufók a középkori művészetben

A Szkeptikus Wiki wikiből

A paleoasztronautika képviselői szerint a középkori művészetben fellelhetők azok a bizonyítékok, amelyek azt az elméletet támasztják alá, hogy őseinket egy idegen civilizáció látogatta. Az igazság viszont az, hogy az alternatív elméletben hívők által felmutatott festmények és azok motívumai ismertek, és ha ismerjük azok teológiai hátterét, akkor a földönkívüliek látogatásáról szóló magyarázat nemcsak feleslegessé, hanem elvetendővé is válik.

Tartalomjegyzék

Jézus keresztrefeszítése

A paleoasztronautika hívei szerint ez a kép bizonyítja, a középkorban idegenek látogatták őseinket.

Ezt a magyarázatot a művészettörténészek elutasítják, mivel a keresztény művészetben Jézus keresztrefeszítését számtalanszor ábrázolták, és ha megnézünk néhány másik hasonló témájú művet, akkor világossá válik a szimbolizmus.

Az ufónak hitt motívumok nem idegen látogatók űrhajói, hanem a Nap és a Hold, akik szemtanúi a keresztrefeszítésnek.[1] Számtalan hasonló festmény készüllt, nagy részüknél nyilvánvaló, hogy a motívumoknak antropomorf (ember alakú) jellege van, és nem egy mesterséges járművet ábrázolnak.

A paleoasztronautika képviselőinek ez az egyik kedvenc bizonyítéka:

Ez egy XIV. századi freskó, amely a koszovói Visoki Dečani kolostorban található. Viszont ha az egész freskót nézzük, látható lesz, ez is Jézus keresztrefeszítését ábrázolja.

Az "űrhajós" a jobb felső sarokban van és a bal felső sarokban pedig egy hasonló motívum. Tehát a freskó tökéletesen beleillik a kutatók által elfogadott magyarázatba.

Madonna Szent Jánossal

A fenti képen úgy tűnhet, egy ufó látható, de ha utánanézük a művészettörténészek magyarázatának, világossá válik, mit ábrázol a festmény.

Ez csupán egy, a sok hasonló festménynek közül. Ez a motívum nem egy idegen űrhajó, hanem egy angyal, aki Krisztus születését hozza hírül. És itt van az ide vonatkozó bibliai utalás:


Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
—(Lukács 2:8-14)


Még néhány festmény, amelyek ugyanazt ábrázolják:

Mária

Ezen a képen úgy tűnhet, hogy egy ufó egy lézersugárral lövi Máriát.

Ha ráközelítünk a motívumra, láthatjuk, hogy ez nem egy űrhajó, hanem két kör, amelyeken angyalok láthatóak – Isten megjelenítésének egyik módja.

A lézersugár sem lézersugár, hanem a Szent Lélek általi szűz megfogantatás ábrázolási módja. Egy fecske is látható a festményen, amely a Szent Lelket ábrázolja.

Ezen a képen meg az angyal-motívum prominensebb. Itt jobban kivehető, hogy egy metaforáról, és nem egy űrhajóról beszélünk.

Földgömb antennákkal, avagy a Szputnyik 1 a középkorban

A paleoasztronautika hívei szerint ez a kép egy fémgömböt ábrázol két antennával (ami nagyon hasonlít a Szputnyik műholdra). A művészettörténészek ezt a magyarázatot is elégtelennek tartják, mert ha a többi, ugyanazt az eseményt ábrázoló képet is megnézzük, megértjük, mit ábrázol a fenti kép. Ez nem egy antennával ellátott technológia, hanem a Teremtés metaforikus ábrázolása. A gömb maga a világ, még a Nap és a Hold is látható. Az ilyen festmények a Szentháromságot magyarázzák, azaz a Föld teremtésekor Isten, Jézus, és a Szent Lélek is jelen volt.

A teológusok szerint ez a gömb a Földet ábrázolja. A paleoasztronautika hívei elutasítják ezt a magyarázatot, mivel a középkorban még nem tudták, hogy a Föld gömbölyű. Ez egy tévhit, amelyet a protestánsok terjesztettek el az 1600-as években. Ma már tudjuk, hogy a legtöbb tudós már a III. századtól tisztában volt azzal, hogy a Föld gömbölyű.

Lásd még

Hivatkozások

  1. http://sprezzatura.it/Arte/Arte_UFO_2_eng.htm
Személyes eszközök